Home » Aktualności » Dzień Dziecka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Dziecka

W tym roku szkol­nym Dzień Dziec­ka będzie­my świę­to­wać nie­co ina­czej. W ponie­dzia­łek nie będzie spraw­dzia­nów i prac domo­wych. Odpo­czy­waj­cie, ciesz­cie się miłym towa­rzy­stwem, a przede wszyst­kim bądź­cie zdro­wi i nie daj­cie się wiru­so­wi (to taki rym dla miło­śni­ków poezji). Od wtor­ku roz­po­czy­na­my bata­lie o dobre oce­ny i daje­my z sie­bie wszyst­ko. Do zoba­cze­nia w szko­le.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
I OPIEKUN ANNA NOGA