Home » Aktualności » Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych

25 wrze­śnia 2019 r., na kom­plek­sie boisk pił­kar­skich im. Wło­dzi­mie­rza Smo­lar­ka w Unie­jo­wie, odbył się Finał Woje­wódz­ki w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły uczen­ni­ce w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych: Igrzy­ska Dzie­ci rocz­nik 2007 i młod­si — Puchal­ska Maria oraz Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej rocz­nik 2005–2006 — Dąbik Mał­go­rza­ta.