Home » Aktualności » Harmonogram egzaminów ósmoklasisty — 2020 r.

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty — 2020 r.

Ter­mi­ny pod­sta­wo­we

  • język pol­ski – 16 czerw­ca 2020 r. (wto­rek) – godz. 9:00
  • mate­ma­ty­ka – 17 czerw­ca 2020 r. (śro­da) – godz. 9:00
  • język obcy nowo­żyt­ny – 18 czerw­ca 2020 r. (czwar­tek) – godz. 9:00

Ter­mi­ny dodat­ko­we

  • język pol­ski – 7 lip­ca 2020 r. (wto­rek) – godz. 9:00
  • mate­ma­ty­ka – 8 lip­ca 2020 r. (śro­da) – godz. 9:00
  • język obcy nowo­żyt­ny – 9 lip­ca 2020 r. (czwar­tek) – godz. 9:00

Infor­ma­cja o wyni­kach

  • do 31 lip­ca 2020 r.