Home » Rok szkolny 2012/2013 » Mamy nowy Samorząd Uczniowski

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Mamy nowy Samorząd Uczniowski

Alek­san­dra Strzel­czyk — przewodnicząca

Nata­lia Smo­ra­wa — z‑ca przewodniczącej

Julia Olszo­wiak — skarbnik

Mag­da­le­na Zawier­ta — sekretarz

Wik­to­ria Trze­ciak — sek­cja dekoracyjna

Patry­cja Zawier­ta — sek­cja porządkowa

Szy­mo­na Wal­czak — sek­cja rozrywkowa

Opie­kun Samo­rzą­du Uczniow­skie­go na rok szkol­ny 2013/2014 – pani Anna Noga

sam