Home » Rok szkolny 2011/2012 » Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2011/2012

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2011/2012

klasa 1

Wik­to­ria Mały­ska

Kor­ne­lia Figiel

Piotr Mro­żek

Hubert Szcze­pań­ski

Mate­usz Krzy­ża­now­ski

Paweł Mora

Maciej Sowa

klasa 2

Domi­ni­ka Zie­liń­ska

Wik­to­ria Cichosz

Filip Hadryś

Kac­per Kos

Ame­lia Rzep­ka

klasa 3

Mar­ta Gabas

Wik­to­ria Trze­ciak

Patry­cja Zawier­ta

Mag­da­le­na Zawier­ta

klasa 4

Bar­tosz Porasz­ka (śred­nia ocen 5,1; zacho­wa­nie wzo­ro­we)

Nata­lia Smo­ra­wa (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie wzo­ro­we)

Alek­san­dra Strzel­czyk (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie wzo­ro­we)

Mar­ta Grusz­ka (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Szy­mon Wal­czak (śred­nia ocen 4,9; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Julia Olszo­wiak (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Karo­li­na Rzep­ka (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

klasa 5

Mar­ta Kowa­liń­ska (śred­nia ocen 5,18; zacho­wa­nie wzo­ro­we)

Gra­ży­na Mizga­ła (śred­nia ocen 5,1; zacho­wa­nie wzo­ro­we)

Domi­nik Kos (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie wzo­ro­we)

Seba­stian Trze­ciak (śred­nia ocen 4,6; zacho­wa­nie wzo­ro­we)

klasa 6

Klau­dia Gar­cza­rek (śred­nia ocen 5,18; zacho­wa­nie wzo­ro­we)

Jakub Sikor­ski (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Mar­ta Kruk (śred­nia ocen 4,9; zacho­wa­nie wzo­ro­we)

Mate­usz Woj­na­row­ski (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie wzo­ro­we)