Home » Rok szkolny 2012/2013 » Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2012/2013

klasa 1

Nata­lia Sowa

Mał­go­rza­ta Dąbik

Mar­ty­na Kik

klasa 2

Wik­to­ria Małyska

Piotr Mro­żek

Mate­usz Krzyżanowski

Hubert Szcze­pań­ski


kla­sa 3

Filip Hadryś

Kac­per Kos

Domi­ni­ka Zielińska

Ame­lia Rzepka

Wik­to­ria Cichosz


kla­sa 4

Mar­ta Gabas (śred­nia ocen 5,72; zacho­wa­nie wzorowe)

Wik­to­ria Trze­ciak (śred­nia ocen 5,27; zacho­wa­nie wzorowe)

Mag­da­le­na Zawier­ta (śred­nia ocen 5,09; zacho­wa­nie wzorowe)

Patry­cja Zawier­ta (śred­nia ocen 5,09; zacho­wa­nie wzorowe)

Maciej Puchal­ski (śred­nia ocen 4,80; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

klasa 5

Nata­lia Smo­ra­wa (śred­nia ocen 5,27; zacho­wa­nie wzorowe)

Alek­san­dra Strzel­czyk (śred­nia ocen 5,27; zacho­wa­nie wzorowe)

Bar­tosz Porasz­ka (śred­nia ocen 5,18; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Mar­ta Grusz­ka (śred­nia ocen 5,00; zacho­wa­nie wzorowe)

Karo­li­na Rzep­ka (śred­nia ocen 4,90; zacho­wa­nie wzorowe)

Julia Olszo­wiak (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie wzorowe)

Szy­mon Wal­czak (śred­nia ocen 4,80; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

klasa 6

Mar­ta Kowa­liń­ska (śred­nia ocen 5,00; zacho­wa­nie wzorowe)

Domi­nik Kos (śred­nia ocen 4,75; zacho­wa­nie bar­dzo dobre)

Gra­ży­na Mizga­ła (śred­nia ocen 4,75; zacho­wa­nie wzorowe)

Seba­stian Trze­ciak (śred­nia ocen 4,75; zacho­wa­nie wzorowe)