Home » Rok szkolny 2013/2014 » Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2013/2014

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2013/2014

klasa 1 (w kolejności alfabetycznej)

Olszo­wiak Patryk

Puchal­ska Maria

Strze­lec­ka Pau­li­na

klasa 2 (w kolejności alfabetycznej)

Dąbik Mał­go­rza­ta

Polak Rafał

Sowa Nata­lia


kla­sa 3

Mały­ska Wik­to­ria

 

kla­sa 4

Łukow­ska Urszu­la (śred­nia ocen 5,2; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Hadryś Filip (śred­nia ocen 4,9; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Zie­liń­ska Domi­ni­ka (śred­nia ocen 4,9; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Cichosz Wik­to­ria (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Kos Kac­per (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Poda­wacz Szy­mon (śred­nia ocen 4,6; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

Rzep­ka Ame­lia (śred­nia ocen 4,6; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

klasa 5

Gabas Mar­ta (śred­nia ocen 5,91; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Trze­ciak Wik­to­ria (śred­nia ocen 5,45; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Zawier­ta Mag­da­le­na (śred­nia ocen 5,18; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Zawier­ta Patry­cja (śred­nia ocen 5,18; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Puchal­ski Maciej (śred­nia ocen 4,72; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)

klasa 6

Smo­ra­wa Nata­lia (śred­nia ocen 5,3; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Porasz­ka Bar­tosz (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Rzep­ka Karo­li­na (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Strzel­czyk Alek­san­dra (śred­nia ocen 5,0; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Grusz­ka Mar­ta (śred­nia ocen: 4,9; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Olszo­wiak Julia (śred­nia ocen: 4,8; zacho­wa­nie: wzo­ro­we)

Wal­czak Szy­mon (śred­nia ocen 4,8; zacho­wa­nie: bar­dzo dobre)