Home » Rok szkolny 2015/2016 » Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2015/2016

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2015/2016

Kla­sa I

Han­na Zna­mi­row­ska

Dawid Zie­liń­ski

Julia Tra­ła


Kla­sa II

Adam Sztuc­ki

Michał Dęb­ski

Woj­ciech Kos

Woj­ciech Sku­pień

Kry­stian Kik


Kla­sa III

Patryk Olszo­wiak

Maria Puchal­ska

Pau­li­na Strze­lec­ka

Bar­tosz Kik


Kla­sa IV

Nata­lia Sowa (śred­nia ocen 5,80; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Mał­go­rza­ta Dąbik (śred­nia ocen 5,20; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Mar­ty­na Kik (śred­nia ocen 4,72; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Rafał Polak (śred­nia ocen 4,72; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Filip Dęb­ski (śred­nia ocen 4,63; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)


Kla­sa V

Wik­to­ria Mały­ska (śred­nia ocen 5,45; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Piotr Mro­żek (śred­nia ocen 5,27; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Kor­ne­lia Figiel (śred­nia ocen 5,00; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Mate­usz Krzy­ża­now­ski (śred­nia ocen 4,81; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Hubert Szcze­pań­ski (śred­nia ocen 4,81; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)


Kla­sa VI

Ame­lia Rzep­ka (śred­nia ocen 5,18; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Wik­to­ria Cichosz (śred­nia ocen 5,10; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Domi­ni­ka Zie­liń­ska (śred­nia ocen 5,10; wzo­ro­we zacho­wa­nie)

Urszu­la Łukow­ska (śred­nia ocen 4,90; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)

Filip Hadryś (śred­nia ocen 4,80; bar­dzo dobre zacho­wa­nie)