Home » Aktualności » Zapraszamy do konkursu „Ziemia — planeta, na której mieszkamy”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zapraszamy do konkursu „Ziemia — planeta, na której mieszkamy”

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zapra­sza uczniów z klas V‑VIII z Gmi­ny Wie­ru­szów do udzia­łu w gmin­nym kon­kur­sie „Zie­mia- pla­ne­ta, na któ­rej mieszkamy”.

REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO DZIEŃ ZIEMI (pdf)

Załącz­nik nr 1 (doc)

Załącz­nik nr 1 (pdf)