Home » Zdalne nauczanie 2020/21 » Oddział przedszkolny 3‑latki

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Oddział przedszkolny 3‑latki

06.04.2021 r.

Tema­ty tygo­dnia: Chciał­bym zostać sportowcem.

Dzień 1 – Gim­na­sty­ka – waż­na spra­wa. Wiersz Jadwi­gi Kocza­now­skiej „Gim­na­sty­ka”

Dzień 2 – Moja ulu­bio­na zaba­wa rucho­wa. Ryso­wa­nie ulu­bio­nych zabaw ruchowych.

Dzień 3 – Małe pił­ki i duże pił­ki. Ćwi­cze­nie klasyfikacyjne.

Dzień 4 – Moje cia­ło. Ćwi­cze­nie orien­ta­cji w zakre­sie wła­sne­go ciała.


29.03.2021

Pra­ca zdal­na poziom A (pdf)


08.03.2021

Zdal­ne Marzec, tydzień 3 (pdf)

Zdal­ne Marzec, tydzień 2 (pdf)