Home » Uczniowie » Frekwencja i średnia ocen

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Frekwencja i średnia ocen

Najwyższa frekwencja
w II półroczu

  roku szkolnego 2018/2019

Kla­sa II – 97 %

Najwyższa średnia ocen
w II półroczu
roku szkolnego 2018/2019

Kla­sa IV – 4,69


Ucznio­wie ze 100% fre­kwen­cją
w II pół­ro­czu
roku szkol­ne­go 2018/2019

Kla­sa IV — Tobo­ła Kari­na i Tra­ła Julia

Kla­sa V — Szy­mon Fro­nia

Kla­sa VI — Zuzan­na Figiel, Emi­lia Muro­wa­na

Kla­sa VII — Filip Domań­ski, Mar­ty­na Kik