Home » Uczniowie » Frekwencja i średnia ocen

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Frekwencja i średnia ocen

Frekwencja
w roku szkolnym 2017/2018

Kla­sa I – 97%

Kla­sa II – 97%

Kla­sa III – 94%

Kla­sa IV – 95%

Kla­sa V – 94%

Kla­sa VI – 94%

Kla­sa VII – 85 %


Ucznio­wie ze 100% fre­kwen­cją
roku szkol­nym 2017/2018

Zuzan­na Pie­przyk, Kamil Wyder – kla­sa I

Bar­tosz Sem­ba – kla­sa II

Lena Tra­far­ska – kla­sa III

Woj­ciech Sku­pień, Kin­ga Sto­lar­ska  – kla­sa IV

Emi­lia Muro­wa­na, Mar­cin Skład­ni­kie­wicz, Maria Puchal­ska,
Pau­li­na Strze­lec­ka, Maciej Tęsio­row­ski – kla­sa V


Średnia ocen klas IV — VII
w roku szkolnym 2017/2018

Kla­sa IV – 4,4

Kla­sa V – 4,3

Kla­sa VI – 4,4

Kla­sa VII – 3,7