Home » Uczniowie » Frekwencja i średnia ocen

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Frekwencja i średnia ocen

Frekwencja
w roku szkolnym 2017/2018

Kla­sa I – 98%

Kla­sa II – 91%

Kla­sa III – 94%

Kla­sa IV – 92%

Kla­sa V – 95%

Kla­sa VI – 89%

Kla­sa VII – 83 %


Ucznio­wie ze 100% fre­kwen­cją
roku szkol­nym 2017/2018

Zuzan­na Pie­przyk– kla­sa I

Hadryś Nata­lia – kla­sa II

Lena Tra­far­ska – kla­sa III

Emi­lia Muro­wa­na, Maciej Tęsio­row­ski – kla­sa V


Średnia ocen klas IV — VII
w roku szkolnym 2017/2018

Kla­sa IV – 4,5

Kla­sa V – 4,4

Kla­sa VI – 4,4

Kla­sa VII – 3,7