Home » Uczniowie » Frekwencja i średnia ocen

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Frekwencja i średnia ocen

Najwyższa frekwencja
w I półroczu

  roku szkolnego 2018/2019

Kla­sa IV – 96 %

Najwyższa średnia ocen
w I półroczu
roku szkolnego 2018/2019

Kla­sa IV – 4,5


Ucznio­wie ze 100% fre­kwen­cją
w I pół­ro­czu
roku szkol­ne­go 2018/2019

Zuzan­na Pie­przyk – kla­sa II

Bin­kow­ska Danu­ta,  Hadryś Nata­lia, Mro­żek Woj­ciech, Sem­ba Bar­tosz – kla­sa III

Tobo­ła Kari­na, Tra­far­ska Lena, Tra­ła Julia, Wró­bel Michał – kla­sa IV

Fro­nia Szy­mon – kla­sa V

Figiel Zuzan­na, Muro­wa­na Emi­lia – kla­sa VI

Domań­ski Filip, Fro­nia Alan, Kik Mar­ty­na – kla­sa VII