Home » Uczniowie » Najlepsi uczniowie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie

Najlepsi uczniowie
w I półroczu
roku szkolnego 2019/2020

Klasy I‑III

Kla­sa I 

Anna Bia­łek

Sta­ni­sław Lewik

Jakub Puchal­ski

Kla­sa II

Emi­lia Kik

Bian­ka Sku­pień

Wik­to­ria Kró­lik

Han­na Paw­lak

Adam Lisiec­ki

Kla­sa III

Filip Malik

Zuzan­na Pie­przyk

Julia Dłu­go­wska

Klasa IV-VIII
rednia 4,75 i wyżej oraz bardzo dobre i wzorowe zachowanie)

Kla­sa IV

Danu­ta Bin­kow­ska

Anna Sęk

Doro­ta Bin­kow­ska

Mile­na Smo­raw­ska

Oli­wia Sowa

Mal­wi­na Łukow­ska

Kla­sa V

Han­na Zna­mi­row­ska

Zuzan­na Sku­pień

Julia Tra­ła

Michał Wró­bel

Kla­sa VI

Adam Sztuc­ki

Woj­ciech Sku­pień

Michał Dęb­ski

Woj­ciech Kos

Kla­sa VIII

Nata­lia Sowa