Home » Uczniowie » Najlepsi uczniowie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie

Naj­lep­si ucznio­wie
w I pół­ro­czu
roku szkol­ne­go 2018/2019


Kla­sa I

Han­na Paw­lak

Adam Lisiec­ki

Wik­to­ria Kró­lik


Kla­sa II

Malik Filip

Pie­przyk Zuzan­na


Kla­sa III

Sęk Anna

Bin­kow­ska Danu­ta

Bin­kow­ska Doro­ta

Sowa Oli­wia

Mro­żek Woj­ciech


Kla­sa IV

Zna­mi­row­ska Han­na — 5,5 (wzo­ro­we)

Sku­pień Zuzan­na — 5,4 (wzo­ro­we)

Tra­ła Julia — 5,2 (wzo­ro­we)

Wró­bel Michał — 5,2 (wzo­ro­we)

Zie­liń­ski Dawid — 5,0 (wzo­ro­we)


Kla­sa V

Sztuc­ki Adam — 5,8 (wzo­ro­we)

Dęb­ski Michał — 5,5 (wzo­ro­we)

Sku­pień Woj­ciech — 4,8 (wzo­ro­we)


Kla­sa VI

Szczer­buk Dawid — 5,3 (wzo­ro­we)

Olszo­wiak Patryk — 5,1 (bar­dzo dobre)

Puchal­ska Maria — 4,9 (bar­dzo dobre)

Strze­lec­ka Pau­li­na — 4,9 (wzo­ro­we)

Muro­wa­na Emi­lia — 4,8 (bar­dzo dobre)


Kla­sa VII

Nata­lia Sowa — 5,6 (wzo­ro­we)

Mał­go­rza­ta Dąbik — 4,6 (wzo­ro­we)

Filip Domań­ski — 4,6 (wzo­ro­we)

 

Kla­sa VIII

Hubert Szcze­pań­ski — 4,3 (wzo­ro­we)

Piotr Mro­żek — 4,2 (wzo­ro­we)

Maciej Sowa — 4,2 (wzo­ro­we)