Home » Uczniowie » Samorząd uczniowski

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Samorząd uczniowski

Prze­wod­ni­czą­cy SU — Wik­to­ria Mały­ska

Zastęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go SU — Piotr Mro­żek

Skarb­nik — Patryk Olszo­wiak

Sekre­tarz — Kor­ne­lia Figiel

Sek­cja porząd­ko­wa — Szy­mon Gabas

Sek­cja deko­ra­cyj­na — Michał Dęb­ski

Sek­cja roz­ryw­ko­wa — Mate­usz Krzy­ża­now­ski

Opiekun SU — mgr Anna Noga