Home » Uczniowie » Samorząd uczniowski

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Samorząd uczniowski

Prze­wod­ni­czą­ca SU — Kor­ne­lia Figiel

Zastęp­ca prze­wod­ni­czą­cej SU — Piotr Mro­żek

Skarb­nik — Filip Domań­ski

Sekre­tarz — Mate­usz Krzy­ża­now­ski

Sek­cja porząd­ko­wa — Miko­łaj Soj­ka

Sek­cja deko­ra­cyj­na — Mał­go­rza­ta Dąbik

Sek­cja roz­ryw­ko­wa — Patryk Olszo­wiak

Opiekun SU — mgr Anna Noga