Home » Aktualności » Dzień Sołtysa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Dzień Sołtysa

Dnia 11.03.2021r. dzie­ci z Oddzia­łów Przed­szkol­nych przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach obcho­dzi­ły Dzień Soł­ty­sa. Przed­szko­la­ki dowie­dzia­ły się od swo­ich wycho­waw­ców kim jest Soł­tys i na czym pole­ga jego pra­ca. Gru­pa dzie­ci 4–5 lat­ków z oka­zji tego świę­ta przy­go­to­wa­ły dla Soł­ty­sów laur­ki oraz nagra­ły prze­pięk­ne życzenia.