Home » Rok szkolny 2017/2018 » Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2017/2018

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2017/2018

Naj­lep­si ucznio­wie
w roku szkol­nym 2017/2018


Kla­sa I

Malik Filip

Pie­przyk Zuzan­na

Dłu­go­wska Julia


Kla­sa II

Mro­zek Woj­ciech

Bin­kow­ska Danu­ta

Bin­kow­ska Doro­ta

Sęk Anna

Oli­wia Sowa


Kla­sa III

Cięż­ka  Lena

Rzep­ka Zuzan­na

Kik Oli­wia


Kla­sa IV

Sztuc­ki Adam (śred­nia ocen 5,8 ;oce­na z zacho­wa­nia  wzo­ro­we)

Dęb­ski Michał (śred­nia ocen  5,3; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we)

Sku­pień Woj­ciech (śred­nia ocen 5,3; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we)

Kos Woj­ciech ( śred­nia ocen 5,0; oce­na z zacho­wa­na bar­dzo dobre)


Kla­sa V

Puchal­ska Maria (śred­nia ocen 5,45; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we)

Strzel­czyk Pau­li­na (śred­nia ocen 5,0; oce­na z zacho­wa­nia bar­dzo dobre)

Szczer­buk Dawid (śred­nia ocen 5,00; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we)

Muro­wa­na Emi­lia (śred­nia ocen 4,80; oce­na z zacho­wa­nia bar­dzo dobre)

Olszo­wiak Patryk (śred­nia ocen 4,80; oce­na z zacho­wa­nia bar­dzo dobre)


Kla­sa VI

Sowa Nata­lia (śred­nia ocen 5,70; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we)

Dąbik Mał­go­rza­ta (śred­nia ocen 5,00; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we)


Kla­sa VII

Figiel Kor­ne­lia (śred­nia ocen 4,80; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we)

Mro­żek Piotr (śred­nia ocen 4,80; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we)

Szcze­pań­ski Hubert (śred­nia ocen 4,80; oce­na z zacho­wa­nia wzo­ro­we)