Home » Aktualności » Szkółka kolarska ZAPRASZA

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkółka kolarska ZAPRASZA

Szkół­ka kolarska 

przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach

zapra­sza wszyst­kich chęt­nych uczniów klas IV-VIII 

do zapi­sów.

 

Zaję­cia odby­wać się będą 

w ponie­dział­ki i środy 

w godzi­nach od 16.00–18.00

 

Zapi­sy i infor­ma­cje pod nume­rem telefonu:

692463107